MİNERTEK, EGEMAD Grup’un bir iştiraki olarak özellikle AR-GE çalışmaları ve proses teknolojisi geliştirme amacıyla kurulmuştur.

MINERTEK’in temel amacı, özellikle oksitli metaller, baz metaller, nadir toprak elementleri ve diğer değerli elementlerin geri kazanımı için çevre dostu, düşük maliyetli ve etkili işleme teknolojileri geliştirmektir.

Konvansiyonel hammaddelerin yanı sıra enerji, haberleşme, otomotiv ve havacılık endüstrileri gibi farklı alanlardaki yeni teknolojik gelişmeler nedeniyle nadir toprak elementleri gibi yeni elementlere olan talep artmaktadır. Halihazırda bu unsurların makul bir maliyet ve miktarda temini söz konusu olup, yeni işleme teknolojilerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

MINERTEK aşağıdakiler gibi uygun maliyetli teknolojiler geliştirdi ve geliştiriyor:

  • Laterit cevherlerinden Nikel-Kobalt ve Skandiyum geri kazanımı
  • Oksitli cevherlerden Amonyak Leach işlemesi ile çinko ürün eldesi
  • Skandiyum-Alüminyum alaşım işlemi
  • Nadir Toprak Elementlerini kazanma işlemi
Aluminum - Scandium Metal

Aluminum – Scandium Metal