• Proje inşaat yönetimi ve denetimi
  • Metalik yataklar için açık ocak ve yer altı madenciliği operasyonları
  • Metalik cevherler için proses tesisi operasyonları
  • Pazarlama stratejisinin ve satış anlaşmasının geliştirilmesi