İş sağlığı ve güvenliği hedefimiz, aşağıdakileri yaparak çalışanlarımız ve müşterilerimiz için sağlıklı ve güvenli bir iş yeri yaratmaktır:

  • İlgili iş güvenliği ve sağlığı düzenlemelerine uymak,
  • Güvenlik kültürü oluşturmak ve geliştirmek için çalışanları sürekli eğitmek,
  • Potansiyel güvenlik risklerini mümkün olduğunca ortadan kaldırmak için işyeri ve saha faaliyetlerini planlamak
  • İşyerlerini güvenli koşullarda tutmak
  • Tüm çalışanlara güvenlik donanımı sağlamak.