Egemad olarak işimizi gerçekleştirirken önceliklerimiz;

  • Yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymak,
  • Her türlü taciz, zorbalık ve ayrımcılığı reddetmek,
  • Çalışanlarımızla ilgilenmek,
  • Dürüstlükle hareket etmek,
  • Sosyal ve çevresel sorumlulukla hareket etmektir.