EGEMAD’ın benzersiz uçtan uca hizmetleri, özellikle kapsamlı teknik ve proje desteği veya belirli teknik danışmanlık hizmetleri gerektiren madencilik şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için şirket içinde ve stratejik iş birlikleri aracılığıyla geliştirilmiştir.

Eksiksiz danışmanlık hizmeti teklifi, maden arama programlarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile başlar ve kapsam belirleme ve fizibilite çalışmaları yoluyla mühendislik, inşaat ve geliştirmeden tam üretime kadar uzanır. Belirli bir hizmetin unsurları, müşterilerin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.

Maden alımı, kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesinin eksiksiz ve profesyonel bir şekilde yönetilmesini sağlamak için tüm çalışma seviyeleri veya karara dayalı gereksinimler (örn. durum tespiti, stratejik, taktiksel ve operasyonel kararlar) için yönetim hizmetleri sunulur.