• Varlık geliştirme için maden ruhsatı değerlendirmesi
  • Aramadan işletmeye kadar proje geliştirme
  • Varlık değerlendirmesi
  • Özelleştirme ve satış için belge hazırlama