• Durum tespiti
  • Mühendislik ve teknik hizmetler
  • İşgücü eğitimi
  • Güvenilir fizibilite çalışmaları için ön fizibilite
  • Metalik cevherlerin ve değerli minerallerin metalurjik işlenmesinin geliştirilmesine yönelik teknolojik çalışma
  • Mevcut doküman güncelleme ve ihale dokümanı hazırlama