Archives

Kömür Projeleri

Aralık 15, 2017 3:05 pm Published by

En son mühendislik projesi; Türkiye’nin güneybatısında, yılda 10 milyon ton kömür üretecek bir açık ocak kömür madeni için yapılan orta-uzun dönem maden üretim planlaması çalışmasıdır.

Baz Metal Projeleri

Aralık 15, 2017 3:05 pm Published by

EGEMAD çinko, kurşun ve bakır yataklarının değerlendirilmesinde, flotasyon tesisi kurulumu yapmaktadır.

Demir Dışı Projeler

Aralık 15, 2017 3:03 pm Published by

EGEMAD mühendislik ekibi lateritik nikel yataklarının aranması, maden dizaynı, teknolojik testler, proses dizaynı ve yatırım yönetimi konularında geniş bir deneyime sahiptir.