HAKKIMIZDA

EGEMAD Mart 2004’de Ankara’da kurulan ve değişik alanlarda birçok iştirak firmasını yöneten ana firmadır.
EGEMAD etkin proje yönetimi ve geniş kapsamlı mühendislik çözümleriyle, kuruluşundan bu yana madencilik ve enerji sektörlerinde varlık geliştiren bir şirket olarak çalışmaktadır.

EGEMAD, maden geliştirme, proje yönetimi desteği ve teknik hizmet gereksinimi olan madencilik ve enerji firmalarının ihtiyaçlarını, firma içerisinde geliştirdiği ya da iştirakleri veya stratejik ortaklarından sağladığı emsalsiz çözümlerle karşılamaktadır.
EGEMAD Türkiye’nin yanı sıra, özellikle Balkanlarda ve Afrika’da olmak üzere, tüm dünyada maden geliştirme projelerine odaklanmıştır.

Vizyon

Vizyonumuz; bölgesel bilgilerimizi uluslararası deneyimimizle birleştirerek, Türkiye içerisinde ve çevresinde madencilik ve enerji varlıklarını geliştirmek ve bu alanda etkin proje yönetimi hizmetleri sunmaktır.

Misyon

Misyonumuz; profesyonel ve yenilikçi yaklaşımlarla madencilik ve enerji projelerine değer katmak ve bu alandaki varlıkları geliştirmektir. Proje yönetimine ek olarak, uluslararası standartlarda, birinci sınıf mühendislik hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde sunmak da misyonumuzun bir parçasıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliğinde ana hedefimiz, çalışanlarımıza ve müşterilerimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır. Bunun için vazgeçilmezlerimiz;
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut tüm kanunlara ve yönetmeliklere uygunluk;
• Çalışanlarımız arasında güvenli çalışma kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi için sürekli eğitim,
• Ofislerimizde ve saha çalışmalarımızda potansiyel tüm güvenlik risklerinin ortadan kaldırılabilmesi için planlama,
• Çalışma sahalarımızda güvenli ortamın sağlanması,
• Tüm çalışanlarımıza güvenlikleri için gerekli tüm donanımın sağlanmasıdır.

Egemad